Eigenvalues and eigenvectors of macroeconometric models

Onderzoeksoutput

106 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Pikkemaat, Gerard, Supervisor
  • Steenge, Bert, Supervisor
Datum van toekenning16-mrt.-1989
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1989

Citeer dit