Eight Plus Years Survival After Diagnosis of Multiple Brain Metastases from Follicular Thyroid Carcinoma

Hugo Eikmans, Eelco W. Hoving, Linda C. Meiners, Anouk Horst-Schrivers, van der, Henk P. Bijl, Thera P. Links*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
24 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)663-664
Aantal pagina's2
TijdschriftThyroid
Volume20
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun.-2010

Citeer dit