Eindrapport Gronings Perspectief fase 2: Stand van zaken, februari 2021

OnderzoeksoutputAcademic

136 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Opdrachtgevend orgaanNationaal Coördinator Groningen
StatusPublished - 9-feb.-2021

Citeer dit