Eindrapportage 'Perspectief van bewoners in de versterking'

Nienke Busscher, Tom Postmes, Sanne Hupkes, Wouter Adams

OnderzoeksoutputProfessional

239 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijKennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen
Opdrachtgevend orgaanMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aantal pagina's57
StatusPublished - 14-dec.-2021

Citeer dit