El discurso comico del género chico

Margot Antoinette Wilhelmina Versteeg

Onderzoeksoutput

125 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit proefschrift worden vijftien van de bekendste género chico-stukken aan een gedetailleerde analyse onderworpen. Daarbij worden ook de voorstellingen betrokken waarvoor deze stukken tot uitgangspunt hebben gediend. Teneinde inzicht te bieden in de semiosis van de stukken in kwestie, wordt in 2.1 een beeld gegeven van de sociaalculturele context waarin zij tot stand kwamen. Hier wordt ook nader ingegaan op de Spaanse Restauratie-maatschappij (1875-1923) waarmee het género chico tijdsmatig grotendeels samenvalt en onmiskenbare ideologische banden heeft. De Restauratiemaatschappij is het voorwerp van tal van verwijzingen in de stukken, die zonder een gedegen kennis van deze periode niet te begrijpen zijn. Tevens wordt de ontwikkeling van zowel het toneel als het muziektheater in de negentiende eeuw geschetst. Daarnaast wordt een gedeelte van dit hoofdstuk besteed aan verschijnselen waarmee het género chico een duidelijke intertextuele band heeft, zoals het costumbrismo en het realisme. Het hoofdstuk wordt besloten met een overzicht van de toneelvormen waarin het género chico in haar nadagen uiteenvalt. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Spanish
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Hermans, Hubertus, Supervisor
  • Huerta Calvo, J., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning27-nov-1997
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
StatusPublished - 1997

Citeer dit