Door het oog van de censor: de groei van de Catalaanse literatuur onder censuur (1962-1977)

Lidwina van den Hout-Huijben

  Onderzoeksoutput

  1963 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het doel van deze dissertatie is de werking van de Spaanse staatscensuur gedurende de dictatuur van Francisco Franco (1939-1975) te analyseren en te beschrijven evenals haar invloed op de ontwikkeling van de Catalaanse literatuur tussen 1962 en 1977. Bovendien documenteert deze studie de inspanningen van de literaire wereld in Catalonië om de gevolgen van de interventie door de censuur in dat zelfde tijdsbestek tegen te gaan en te neutraliseren.
  Deze studie neemt 1962 als beginpunt, omdat in dat jaar Manuel Fraga Iribarne benoemd werd als hoofd van het Ministerie van Informatie en Toerisme, alom met bijval begroet als het begin van een nieuw tijdperk in censuurbeleid. Een van de taken van de net benoemde minister was het schrijven van een nieuwe censuurwetgeving. De belangrijkste verandering van de nieuwe wet was de afschaffing van de voorwaarde alle boeken alvorens uitgegeven te worden voor te leggen aan het censuurapparaat.
  Deze studie beargumenteert dat ofschoon de Catalaanse literatuur groei vertoonde gedurende deze periode, deze toename niet kan worden toegeschreven aan de zogenaamde versoepeling van het censuurbeleid. Zoals dit proefschrift aantoont, bejegende het censuurapparaat de Catalaanse literatuur met dezelfde harde hand onder de nieuwe wetgeving als voordat deze ingevoerd werd. In het licht hiervan toont deze dissertatie aan, dat het op de eerste plaats te danken was aan de enorme inspanningen en opofferingen van de Catalaanse uitgeverijen, culturele instellingen en de veerkracht van de schrijvers zelf, dat de Catalaanse literatuur in de jaren zestig en zeventig een mate van normalisering en groei kon bereiken.
  Vertaalde titel van de bijdrageDoor het oog van de censor: de groei van de Catalaanse literatuur onder censuur (1962-1977)
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Hermans, Hubertus, Supervisor
  • de Baets, Antoon, Supervisor
  • Abellan, Manuel L., Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning19-mrt-2015
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7702-5
  Elektronische ISBN's978-90-367-7701-8
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit