Cultuursensitieve zorgbehoeften van Turks-Nederlandse ouderen in Veendam

OnderzoeksoutputProfessional

86 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageElderly Turkish Immigrants in Veendam and their Needs for Culturally Sensitive Care
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's13
StatusPublished - jul-2020

Citeer dit