Electives support autonomy and autonomous motivation in undergraduate medical education

R.A. Kusurkar, G. Croiset

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)915-916
Aantal pagina's2
TijdschriftMedical Teacher
Volume36
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit