Electric Brain Fields and Memory Traces: Wittgenstein and Gestalt Psychology

M.R.M. ter Hark

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)113-138
  Aantal pagina's26
  TijdschriftPhilosophical Investigations
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - apr-1995

  Citeer dit