Electrical transport and magnetic properties of misfit layered compounds intercalated with cobaltocene

J Morales*, J Santos, J Baas, GA Wiegers, JL Martinez

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Electrical transport and magnetic properties of misfit layered compounds intercalated with cobaltocene'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Keyphrases

  Chemistry

  Material Science

  Chemical Engineering