ELECTRICAL-TRANSPORT PROPERTIES OF MONOLAYERS AND BILAYERS MISFIT COMPOUNDS (MX)(1+X)(TX(2))(M), M=SN, PB, T=TI, NB, X=S, SE

C AURIEL*, A MEERSCHAUT, C DEUDON, GA WIEGERS, J BAAS, P MONCEAU

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

The misfit layer compounds (MX)(1+x)(TX(2))(m) (with M = Sn, Pb; T = Ti, Nb; X = S, Se; 0.08

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)947-962
Aantal pagina's16
TijdschriftEuropean journal of solid state and inorganic chemistry
Volume32
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 1995

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ELECTRICAL-TRANSPORT PROPERTIES OF MONOLAYERS AND BILAYERS MISFIT COMPOUNDS (MX)(1+X)(TX(2))(M), M=SN, PB, T=TI, NB, X=S, SE'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit