ELECTRICAL-TRANSPORT PROPERTIES OF MONOLAYERS AND BILAYERS MISFIT COMPOUNDS (MX)(1+X)(TX(2))(M), M=SN, PB, T=TI, NB, X=S, SE

C AURIEL*, A MEERSCHAUT, C DEUDON, GA WIEGERS, J BAAS, P MONCEAU

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ELECTRICAL-TRANSPORT PROPERTIES OF MONOLAYERS AND BILAYERS MISFIT COMPOUNDS (MX)(1+X)(TX(2))(M), M=SN, PB, T=TI, NB, X=S, SE'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Mathematics