Electrochemical oxidation and cleavage of peptides in bioanalysis: mechanistic aspects & method development

Julien Roeser

Onderzoeksoutput

448 Downloads (Pure)

Samenvatting

De combinatie van elektrochemie met massaspectrometrie (EC-MS) is een vrij recente techniek waarmee modificatie en identificatie van moleculen middels een geïntegreerde analytische benadering mogelijk is. Electrochemie maakt snelle productvorming mogelijk onder milde, reagentia-loze condities en massaspectrometrie kan direct worden gekoppeld aan een elektrochemische cel waardoor gevoelige detectie en gedetaileerde structuurinformatie van reactieve en onstabiele stoffen met temporele resolutie kan worden verkregen. Dit proefschrift richt zich op het gebruik van EC-MS voor het bestuderen van elektrochemische oxidatie en splitsing van peptides en eiwitten. Er is aangetoond dat met EC splitsing aan de C-terminale zijde van tyrosine (Tyr) en tryptofaan (Trp) in peptides en eiwitten kan plaatsvinden. Elektrochemische oxidatie van peptides en de daaropvolgende chemische reacties zijn onderzocht en dit leverde gedetailleerde informatie en diepgaander inzicht op over de oxidatie- en splitsingsproducten. We rapporteren daarnaast een chemische labelingsstrategie voor het labelen van splitsingsproducten, gegenereerd na elektrochemische oxidatie van Tyr- en Trp-bevattende tripeptiden. Deze methode opent mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe strategieën om gesplitste peptiden specifiek aan te tonen in potentieel complexe mengsels van oxidatieproducten, hetgeen op dit moment een enorme uitdaging is bij elektrochemische eiwitsplitsing. Boron-doped diamond (BDD), een veelbelovend elektrodemateriaal wat betreft adsorptieeigenschappen, is tenslotte geëvalueerd en vergeleken met de traditionele glassy carbon (GC) elektroden. Directe elektrochemische oxidatie van een set model peptiden lieten lagere adsorptie en verbeterde prestaties zien voor oxidatie- en splitsingsopbrengsten, in vergelijking met GC elektroden.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Bischoff, Rainer, Supervisor
  • Bruins, Andries, Supervisor
  • Permentier, Hjalmar, Supervisor
Datum van toekenning8-mrt-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036760836
Elektronische ISBN's9789036760829
StatusPublished - 2013

Citeer dit