Electron back-scattering in a surface-barrier detector

WK van Asselt*, B Poelsema, AL Boers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)L107-L110
  Aantal pagina's4
  TijdschriftJournal of Physics D-Applied Physics
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit