Electron heating by photon-assisted tunneling in niobium terahertz mixers with integrated niobium titanium nitride striplines

B. Leone, J. R. Gao, T. M. Klapwijk, B. D. Jackson, W. M. Laauwen, G. de Lange

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  236 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Electron heating by photon-assisted tunneling in niobium terahertz mixers with integrated niobium titanium nitride striplines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Keyphrases

  Material Science