Electronic Control of Spin-Crossover Properties in Four-Coordinate Bis(formazanate) Iron(II) Complexes

Francesca Milocco, Folkert De Vries, Imke M.A. Bartels, Remco W.A. Havenith, Jordi Cirera, Serhiy Demeshko, Franc Meyer, Edwin Otten*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
59 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electronic Control of Spin-Crossover Properties in Four-Coordinate Bis(formazanate) Iron(II) Complexes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Chemistry

Keyphrases