ELECTRONIC LIFETIME MEASUREMENTS WITH A GE(LI) DETECTOR USING CENTROID-SHIFT METHOD

EH DUMARCHIEVANVOORTHUYSEN*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)547-551
Aantal pagina's5
TijdschriftNuclear instruments & methods
Volume156
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1978

Citeer dit