Electronic transport properties of pentacene single crystals upon exposure to air

O. D. Jurchescu, J. Baas, T. T. M. Palstra

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

146 Citaten (Scopus)
459 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electronic transport properties of pentacene single crystals upon exposure to air'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science

Keyphrases