Elegance in Science: The Beauty of Simplicity

Serge Daan*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewProfessional

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)564
Aantal pagina's1
TijdschriftNature
Volume466
Nummer van het tijdschrift7306
StatusPublished - 29-jul-2010

Citeer dit