Elektriciteitsmarkt onder spanning

Machiel Mulder, Martin Schepers

OnderzoeksoutputProfessional

11 Downloads (Pure)

Samenvatting

Recente grootschalige stroomuitval in Noord-Amerika en West-Europa heeft het belang van elektriciteit voor de maatschappij nog weer eens benadrukt: zonder stroom staat ‘gansch het raderwerk stil’ (SEO, 2003). Een prangende vraag is of dergelijke gebeurtenissen een gevolg
zijn van de liberalisering van de elektriciteitsmarkten. Leidt de introductie van marktwerking tot een verslechtering in de stroomvoorziening? Daarnaast bestaan zorgen over de gevolgen van marktwerking voor de stroomprijs: zal liberalisering leiden tot meer marktmacht voor private bedrijven die vervolgens de prijs verhogen?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)92-101
Aantal pagina's10
TijdschriftTijdschrift voor Politieke Economie
Volume25
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1-mrt-2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit