Elevated Plasma Levels of Cell-Free DNA During Liver Transplantation Are Associated With Activation of Coagulation Reply

Fien A. von Meijenfeldt, Ton Lisman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

39 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)182-183
Aantal pagina's2
TijdschriftLiver Transplantation
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan.-2019

Citeer dit