Elias and the Politics of Theory

Dick Pels*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)177-183
  Aantal pagina's7
  TijdschriftTheory culture & society
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - mei-1991

  Citeer dit