Elke stap is een volgende: Een narratief-biografisch onderzoek naar levenslang en levensbreed leren in de gevorderde beroepspraktijk van beeldende kunstenaars

  Onderzoeksoutput

  1801 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In de kunstwereld is er over het algemeen veel interesse voor jonge talenten. Maar hoe ligt dit voor oudere kunstenaars? Vaak worden ze vergeten en soms worden ze ontdekt. Dit onderzoek gaat uit van vragen over de beroepspraktijk van gevorderde beeldend kunstenaars in Nederland. Achttien kunstenaars vertellen over hun artistieke praktijk en over hun loopbaan. Hun verhalen vormen de basis van een onderzoek waarin de artistieke praktijk vooral als een voortgaand leerproces wordt beschouwd. Door alles wat ze maken, leren kunstenaars immers telkens weer bij. Zo bouwen ze ervaring, kennis en inzicht op. Maar feitelijk bouwen ze ook hun identiteit op. Iedere kunstenaar profileert met zijn of haar werk zich zelf. Dit ‘zelf’ is een belangrijk begrip omdat het in essentie altijd sociaal is: ook een kunstenaar is geen geïsoleerd individu, maar juist een sociaal persoon die zich enkel kan profileren in de uitwisseling met anderen. Vanuit dit perspectief is het interessant om te bekijken hoe de artistieke praktijk functioneert en hoe kunstenaars zich hierover uitspreken. En vooral ook welke betekenis leeftijd en ouder worden hierbij hebben. Artistieke praktijk, leren en ouder worden zijn met elkaar verweven tot één rijk patroon van persoonlijke ontwikkeling. Het ‘zelf’ zet voortdurend stappen waaruit weer nieuwe richtingen worden gevonden. Elke stap is dus een volgende…de levensloop van kunstenaars, hun ouder worden en zelfprofilering, vormt een bron van inspiratie en voorbeelden voor anderen.
  Vertaalde titel van de bijdrageEvery step is the next one: Narrative-biographical research into lifelong and lifewide learning in the advanced professional practice of artists
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Heusden, Barend, Supervisor
  • Smilde, C.A., Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning10-okt.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0045-7
  Elektronische ISBN's978-94-034-0044-0
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit