Eloge: René Taton, 1915–2004

Henk Kubbinga

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  175 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)618-620
  Aantal pagina's3
  TijdschriftIsis
  Volume 96
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - dec-2005

  Citeer dit