Else Barth (1928-2015)

Erik C. W. Krabbe*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)341-343
Aantal pagina's3
TijdschriftArgumentation
Volume30
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum26-aug-2015
DOI's
StatusPublished - aug-2016

Citeer dit