Elucidating the role of protein synthesis in hippocampus-dependent memory consolidation across the day and night

Frank Raven, Youri G Bolsius, Lara V van Renssen, Elroy L Meijer, Eddy A van der Zee, Peter Meerlo, Robbert Havekes*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
53 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten