Embracing phenomenological approaches to normal tissue complication probability modeling: a question of method

Arjien van der Schaaf, Johannes Albertus Langendijk, Claudio Fiorino*, Tiziana Rancati

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)468-471
Aantal pagina's4
TijdschriftInternational Journal of Radiation Oncology Biology Physics
Volume91
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1-mrt-2015

Citeer dit