Emerging drugs for the treatment of progressive familial intrahepatic cholestasis: a focus on phase II and III trials

Willemien F J Hof, Jan Freark de Boer, Henkjan J Verkade*

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Emerging drugs for the treatment of progressive familial intrahepatic cholestasis: a focus on phase II and III trials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Keyphrases