Emerging Roles for Third Parties in Cyberspace

P.B. de Laat

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)267 - 276
Aantal pagina's10
TijdschriftEthics and Information Technology
Volume4
StatusPublished - 2001

Citeer dit