EMG AND MUSCLE FORCE - AN INTRODUCTION

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

100 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)119-153
Aantal pagina's35
TijdschriftHuman Movement Science
Volume3
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - 1984

Citeer dit