EMG TO FORCE PROCESSING .1. AN ELECTRICAL ANALOG OF THE HILL MUSCLE MODEL

AL HOF*, J VANDENBERG

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)747-&
Aantal pagina's0
TijdschriftJournal of biomechanics
Volume14
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 1981

Citeer dit