EMG TO FORCE PROCESSING .4. ECCENTRIC-CONCENTRIC CONTRACTIONS ON A SPRING-FLYWHEEL SET UP

AL HOF*, J VANDENBERG

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)787-792
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of biomechanics
Volume14
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 1981

Citeer dit