Emotion-oriented care in dementia: A psychosocial approach

Onderzoeksoutput

Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit Amsterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • Dröes, Rose-Marie , Co-supervisor, Externe Persoon
  • van Tilburg, Willem, Supervisor, Externe Persoon
  • Ribbe, Miel, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning4-okt-2000
StatusPublished - 4-okt-2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit