Emotions and intentions in experimental ethics

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3 - 14
Aantal pagina's12
TijdschriftAlgemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte
Volume102
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2010

Citeer dit