Emotions as a lens to explore teacher identity and change: Different theoretical approaches

K van Veen*, S Lasky

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

99 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)895-898
Aantal pagina's4
TijdschriftTeaching and Teacher Education
Volume21
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - nov.-2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit