Empirical Assessment of the Quality of Nationalities: The Quality of Nationality Index

Dimitry Kochenov, Justin Lindeboom

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
15 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)314-336
TijdschriftEuropean Journal of Comparative Law and Governance
Volume4
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit