Empirische wetten en theorieen

Theo A.F. Kuipers, H. (Henk) Zandvoort

OnderzoeksoutputAcademic

368 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)49-63
Aantal pagina's15
TijdschriftKennis En Methode, vol. 9 (1), 49-63
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1985

Citeer dit