Employees' reactions to dissatisfying situations: Multi-method research with justice-based predictors

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Van de Vliert, E., Supervisor, Externe Persoon
  • Buunk, Abraham, Supervisor
Datum van toekenning18-mei-1998
Gedrukte ISBN's90-76269-02-5
StatusPublished - 1998

Citeer dit