Empowering Machine Learning Development with Service-Oriented Computing Principles

Mostafa Hadadian Nejad Yousefi, Viktoriya Degeler, Alexander Lazovik*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Empowering Machine Learning Development with Service-Oriented Computing Principles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Keyphrases