En route to European journals of inorganic and organic chemistry

J.B.F.N. Engberts, K. Hafner, H. Hopf

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)U1 - U1
TijdschriftLiebigs Annalen-Recueil
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1997

Citeer dit