End-of-life decision in a paediatric intensive care unit: decision making in light of the parents' religious beliefs

Frans B Plötz, Marc van Heerde, Martin C J Kneyber, Dick G Markhorst

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
151 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1355
Aantal pagina's1
TijdschriftIntensive Care Medicine
Volume34
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul-2008

Citeer dit