Endobronchial valve placement for a severe pneumothorax in a child on ECLS

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
38 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1875-1877
Aantal pagina's3
TijdschriftPediatric Pulmonology
Volume54
Nummer van het tijdschrift12
Vroegere onlinedatum9-aug.-2019
DOI's
StatusPublished - dec.-2019

Citeer dit