Endogenous Plasma Erythropoietin, Cardiovascular Mortality and All-Cause Mortality in Renal Transplant Recipients (vol 12, pg 485, 2012)

S. J. Sinkeler, D. M. Zelle, J Homan van der Heide, R. O. B. Gans, G. Navis, S. J. L. Bakker

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)797-797
Aantal pagina's1
TijdschriftAmerican Journal of Transplantation
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt-2012

Citeer dit