Endometriosis centers of expertise in the Netherlands: Development toward regional networks of multidisciplinary care

Laura de Kok*, Nehalennia van Hanegem, Paul van Kesteren, Ellen Klinkert, Jacques Maas, Velja Mijatovic, Johann Rhemrev, Harold Verhoeve, Annemiek Nap

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  202 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Artikelnummer447
  Aantal pagina's5
  TijdschriftHealth science reports
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 6-jan.-2022

  Citeer dit