Endoscopic closure of a postoperative rectal anastomotic leakage with hemoclips: a case report

Wei Zhang*, Ge Sun, Hang Zhang, Edgar Furnee, Qizhi Liu, Haifeng Gong, Peichun Sun*, Wei Zhang

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  63 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Artikelnummer105525
  Aantal pagina's5
  TijdschriftInternational journal of surgery case reports
  Volume80
  DOI's
  StatusPublished - 1-jan.-2021

  Citeer dit