Endothelial-to-mesenchymal transition contributes to neointimal hyperplasia ad is modulated by fluid shear stress through ERK5

Jan-Renier Moonen, Ee Soo Lee, Marc Schmidt, Monika Maleszewska, Jasper Koerts, Theo van Kooten, Marja van Luyn, Clark Zeebregts, Guido Krenning, Martin Harmsen

Onderzoeksoutput: Meeting AbstractAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)759-760
Aantal pagina's2
TijdschriftAngiogenesis
Volume17
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - jul-2014

Citeer dit