Energie en economie

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
TijdschriftGAXEX, Verenigingsperiodiek van Vesting, studievereniging voor Econometrie, Operationele Research en Acturariaat, RUG
StatusPublished - mrt-2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit