Energiedelen, peer-to-peer-handel en collectief zelfverbruik

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

123 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het Clean Energy for all Europeans Package voorziet in verschillende vormen van energie-uitwisseling die de contractuele verhoudingen op de elektriciteitskleinhandelsmarkt fundamenteel zullen wijzigen. In deze bijdrage bespreekt de auteur de belangrijkste vormen van energie-uitwisseling, te weten ‘energiedelen’, ‘peer-to-peer-handel’ en ‘collectief zelfverbruik’. De auteur doet verschillende voorstellen voor een nadere inkadering en verbeterde regeling van deze energie-uitwisselingsalternatieven in wet- en regelgeving.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)66-74
Aantal pagina's9
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Energierecht
Volume2023
Nummer van het tijdschrift2/3
StatusPublished - jul.-2023

Citeer dit