'Energiegemeenschappen'- een decentrale oplossing voor de energietransitie?

Lea Diestelmeier*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

374 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)106-115
Aantal pagina's10
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Energierecht
Volume2021
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 22-jul.-2021

Citeer dit