Energy adaptive buildings: From sensor data to being aware of users

Onderzoeksoutput

871 Downloads (Pure)

Samenvatting

Energie besparen is fundamenteel voor het realiseren van een duurzame energievoorziening. Het besparen van energie draagt bij aan milieudoelstellingen, verbetert de zakelijke positie van landen, en levert werkgelegenheid. Er zijn tal van mogelijkheden voor het behalen van aanzienlijke energiebesparingen in gebouwen gezien individuen en bedrijven gebaat zijn bij energiebesparingen en daardoor zelf de verantwoordelijkheid nemen.
Het is bewezen dat het gedrag van gebouwgebruikers een grote impact heeft op de verwarming en ventilatie van ruimtes, en op het energieverbruik van verlichting en huishoudelijke apparaten. Huidige gebouwautomatiseringssystemen kunnen niet overweg met veranderingen in het gedrag van gebruikers en zijn daardoor niet in staat om het energieverbruik terug te dringen met behoud van gebruikerscomfort.
Mijn promotieonderzoek wordt gedreven door het doel om een dergelijk energy adaptive building te realiseren dat intelligent systemen aanstuurt en zich aanpast aan de gebruiker en gebruikersactiviteiten door deze te leren, terwijl energieverspilling wordt teruggedrongen. Mijn focus ligt op het ontwikkelen van een framework, beginnende bij de hardware infrastructuur voor sensoren en actuatoren, het verwerken en analyseren van de sensordata, en de nodige informatie over de omgeving en gebruikersactiviteiten verkrijgen zodat het gebouw aangestuurd kan worden.
Onze oplossing kan 35% besparen op het totale energieverbruik van een gebouw. Als een succesverhaal, besparen de software systemen zelfs 80% op het energieverbruik van de verlichting in het restaurant van de Bernoulliborg.
Wij commercialiseren de resultaten verkregen in ons onderzoek door het oprichten van de start-up SustainableBuildings, een spin-off bedrijf van onze universiteit, om onze oplossing aan te bieden aan kantoorgebouwen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Aiello, Marco, Supervisor
Datum van toekenning27-nov.-2015
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-8288-3
Elektronische ISBN's978-90-367-8287-6
StatusPublished - 2015

Citeer dit